Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τη μετακόμιση, από τις 17 - 21 Δεκεμβρίου 2018, του Παρατήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό σε νέα γραφεία. Κατά τη διάρκεια της μετακόμισης, το Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό θα είναι κλειστό. Οι Διευθύνσεις των σχολείων, οι διάφοροι φορείς και το κοινό μπορούν να εξυπηρετούνται στα τηλέφωνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λευκωσία 22402300, 22402370, 22402354.

Με την ολοκλήρωση της μετακόμισης και την έναρξη της λειτουργίας στα νέα γραφεία, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

 

Ανακοίνωση