Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας και σε συνέχεια της καθιέρωσης, από τη σχολική χρονιά 2016-2017, της «Εβδομάδας Ελληνικής Γλώσσας» (20 - 24 Φεβρουαρίου 2017), σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσουν «Δεκαπενθήμερο Ελληνικής Γλώσσας», το οποίο θα καλύπτει τη χρονική περίοδο από τις 25 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, κατά την οποία και θα κορυφώνονται οι σχετικές με το θέμα δράσεις.

Η αναβάθμιση και ενίσχυση της Ελληνικής Γλώσσας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και ευρύτερα στην κοινωνία, αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ στόχο ύψιστης προτεραιότητας για τον τόπο μας. Η θωράκιση κυρίως της νέας γενιάς με τον πλούτο της Ελληνικής Γλώσσας, με τον θαυμασμό για αυτήν αποτελεί σημαντική υπηρεσία στη δοκιμαζόμενη πατρίδα μας και αποτελεσματική άμυνα απέναντι στους κάθε λογής κινδύνους που σήμερα ελλοχεύουν.

Ενδεικτικά, προτείνονται οι πιο κάτω δράσεις, οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν από τις σχολικές μονάδες. Διευκρινίζεται ότι κάθε σχολική μονάδα μπορεί να επιλέξει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις πιο κατάλληλες για αυτήν δράσεις, ενθαρρύνοντας και ξεχωριστές πρωτοβουλίες από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες, τέτοιες που να μπορούν να διασυνδεθούν με τον εν λόγω στόχο:

1. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας στο θέμα της Ελληνικής Γλώσσας, δράση η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από τον προγραμματισμό στοχευμένων δραστηριοτήτων εντός της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο των οποίων θα παρουσιάζονται διάφορες θεματικές, όπως είναι, π.χ., η Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, η σχέση της με άλλες Γλώσσες (παλαιότερες και σύγχρονες), η αξία της γλωσσικής παιδείας, τρόποι εμπλουτισμού του λεξιλογίου, λεξιλογικά παιγνίδια κ.ά. Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των μαθητών/τριών στις πιο πάνω δράσεις, με την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, και η αποφυγή της απλής παρακολούθησης διαλέξεων, εκ μέρους τους ή της παθητικής συμμετοχής τους.

2. Δημιουργία ευκαιριών στους/στις μαθητές/μαθήτριες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς/ές να συνομιλήσουν με ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, καταξιωμένους λογοτέχνες, φιλολόγους, γλωσσολόγους κ.ά., να προσεγγίσουν ποικιλοτρόπως διάφορες πτυχές της Γλώσσας μας, να συμμετάσχουν σε λογοτεχνικά εργαστήρια, σε δημόσιες αναγνώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικούς περιπάτους, να εμπλακούν στη διοργάνωση εκθέσεων βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων ή δρωμένων, εμπνευσμένων από βιβλία, σχολικά ή λογοτεχνικά κ.ο.κ.

3. Ανάθεση/ανάληψη μικρών ερευνών (projects), με θέματα σχετικά με τη διαχρονία και τη συγχρονία της Ελληνικής Γλώσσας και άλλα, έτσι ώστε, οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν, με απλό τρόπο, ότι η γλωσσική εξέλιξη προσδίδει δύο διαστάσεις στη γλώσσα (τη διαχρονική διάσταση και τη συγχρονική διάσταση), οι οποίες και μπορεί να συλλειτουργήσουν.

4. Διοργάνωση ανοικτών ή και δημόσιων συζητήσεων μεταξύ των σχολικών μονάδων, μεταξύ των τάξεων του ίδιου σχολείου ή μεταξύ των μαθητών/μαθητριών μιας τάξης, σε θεματικές που άπτονται των σχολικών εγχειριδίων ή επίκαιρων θεμάτων, με στόχο την ανάδειξη του προφορικού λόγου και την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας.

5. Επικοινωνία με τα ΜΜΕ και πρόσκληση δημοσιογράφων που έχουν την ευθύνη διατύπωσης και ετοιμασίας των «δελτίων ειδήσεων» για συζήτηση, σε σχέση με τη χρήση του νεοελληνικού λόγου στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

6. Παρουσίαση καλών πρακτικών, όσον αφορά στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στη διαχρονία και τη συγχρονία της, με ανταλλαγή επισκέψεων στις τάξεις εντός της σχολικής μονάδας και διάχυση των πρακτικών αυτών και σε άλλες σχολικές μονάδες.

7. Αξιοποίηση ποικίλων γνωμικών, ρητών και γνώριμων συχνόχρηστων φράσεων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, που εντοπίζονται σε κείμενα των σχολικών εγχειριδίων και των ελλαδικών και κυπριακών ανθολογίων ή και άλλων κειμένων, έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν μία πρώτη επαφή μαζί της, κατά τρόπο λειτουργικό και αποτελεσματικό για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

8. Οργάνωση επισκέψεων μαθητών/μαθητριών (της Ε′ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού, κυρίως), για παρακολούθηση ≪μαθημάτων Αρχαίων Ελληνικών και Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας≫ σε τμήματα των Α΄ & Β΄ τάξεων του Γυμνασίου, όπου η σχολική πραγματικότητα είναι εγγύτερη προς τη σχολική πραγματικότητα του δημοτικού. Αυτό αποσκοπεί σε μία πρώτη επαφή των μαθητών/μαθητριών του δημοτικού σχολείου με τη διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας, για σκοπούς σύγκρισης και αντιπαραβολής της με τη συγχρονία της.

9. Διοργάνωση Ημερίδων Ορθογραφίας και Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, όπου μαθητές/μαθήτριες (συν)εργάζονται στο ίδιο θρανίο με γονείς/κηδεμόνες ή και παππούδες/γιαγιάδες.

10. Οργάνωση δραστηριοτήτων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, μέσω της δημιουργικής αξιοποίησης πανεπιστημιακών, κοινοτικών, δημοτικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών. Προτείνονται, έτσι, δραστηριότητες, όπως είναι ενδεικτικά: οι «Εκθέσεις Βιβλίων», οι «Διαγωνισμοί Φιλαναγνωσίας», οι «Λέσχες Ανάγνωσης», για τη δημιουργία κινήτρων για ανάγνωση και την ανάπτυξη δημιουργικής σχέσης με έργα της ελληνικής λογοτεχνικής κληρονομιάς ή με καταξιωμένα μη λογοτεχνικά έργα.

11. Οργάνωση διαθεματικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, με τη σύμπραξη των εκπαιδευτικών των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Με βάση τα πιο πάνω, οι δράσεις στο πλαίσιο του «Δεκαπενθήμερου Ελληνικής Γλώσσας» και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στην Κύπρο (9η Φεβρουαρίου) ενδέχεται να έχουν σχολικό ή και διασχολικό ή και κοινωνικό χαρακτήρα. Οι δράσεις μπορεί να αναπτυχθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολείων μας.

 

Εγκύκλιος