Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Επιθεώρηση Χημείας), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στα Σχολικά Εργαστήρια Χημείας.

Στόχος της Ημερίδας είναι να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία να ενημερωθούν για τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι παρέχεται ασφαλές και υγιές περιβάλλον στα σχολικά εργαστήρια χημείας, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές και μαθήτριες.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018, από τις 8:00 μέχρι τις 13:30, στο Λύκειο Πολεμιδιών, στη Λεμεσό. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, μόνο ένας/μία καθηγητής/καθηγήτρια από κάθε Λύκειο μπορεί να συμμετάσχει. Η εκπροσώπηση όλων των σχολείων είναι υποχρεωτική.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2018. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) στις 7 Δεκεμβρίου 2018.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους καθηγητές Χημείας του σχολείου σας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για συμμετοχή τους.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής