Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με (Αρ. Φακ. 7.7.02.8/3 Π.Ι. 7.7.01 και ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2018), επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου 2018, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Π.Ι.), από τις 08:30 μέχρι τις 13:15.

Θα διεξαχθούν τα πιο κάτω εργαστήρια:

Εργαστήριο 1
Περιεχόμενο και Αφηγηματολογία σε αμφίδρομη σχέση: πρακτική εφαρμογή
στο διήγημα «Το ποταμάκι με τους γυρίνους» του Σωτήρη Δημητρίου

Εργαστήριο 2
Η λειτουργία του χρόνου στην αφήγηση: από τη θεωρία στην πράξη

Εργαστήριο 3
Ερμηνευτικός διάλογος και δημιουργική γραφή στο διήγημα «Ο Παναγιώτης»
του Θανάση Βαλτινού

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα