Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 6.15.02 και ημερ. 16 Νοεμβρίου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου 2018, στον Πολυχώρο Αποθήκη 79 (οδός Αγίου Λαζάρου 81-83) στη Λάρνακα, από τις 9:00 μέχρι τις 13:00.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος