Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στη Λευκωσία, Συνέδριο με θέμα «Embracing Change in ELT: Challenges and Perspective». Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκπαιδευτικών Αγγλικής (CyTEA), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές εισηγήσεις καθώς και Βιωματικά Εργαστήρια. Συγκεκριμένα, θα εστιάσει στη συνδυασμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (Content and Language Integrated Learning - CLIL), στις εφαρμογές της τεχνολογίας στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, στη διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, στη διαφοροποίηση διδασκαλίας, στην εικονική πραγματικότητα στη διδασκαλία γλωσσών (Virtual Reality), στην αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων, κ.α. Στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Στους κύριους ομιλητές του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί όπως οι: Julia Sarris (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Daniel Xerri (Μάλτα), Sophie Ioannou Georgiou (Κύπρος) και Nick Michelioudakis (Ελλάδα). Σημειώνεται επίσης, ότι δύο (2) από τα Εργαστήρια θα τα αναλάβουν εκπρόσωποι των NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING και EXPRESS PUBLISHING.

Εγγραφές μπορούν να γίνουν και επί τόπου, τις ημέρες του Συνεδρίου, αλλά για καλύτερη οργάνωση προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να κάνουν έγκαιρα την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, https://goo.gl/forms/Gj9dC0sx2e9SHaov1

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου υπάρχουν αναρτημένες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, https://cytea.weebly.com/annual-cytea-conference-2018.html. Σημειώνεται ότι και τις δύο ημέρες του Συνεδρίου θα προσφερθεί δωρεάν ρόφημα στο διάλειμμα καθώς και γεύμα το Σάββατο το μεσημέρι.

Ενημερώνουμε ότι στους/στις εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος