Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος Δράσεων Επαγγελματικής Μάθησης «ΔΑΦΝΗ», μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για κεντρικές επιμορφώσεις (Ημερίδες και Συνέδρια), που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. Συγκεκριμένα, τόσο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όσο και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠ, έχουν καταχωρίσει στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΑΦΝΗ», Ημερίδες και Συνέδρια που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, σε εργάσιμο ή μη εργάσιμο χρόνο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2019.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τις επιμορφώσεις που προγραμματίζονται, από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), μέσω του εικονιδίου «ΔΑΦΝΗ». Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τον τίτλο του Συνεδρίου/Ημερίδας που προγραμματίζεται, τη Διεύθυνση που τη διοργανώνει και τον χρόνο και τόπο πραγματοποίησης της δράσης. Διευκρινίζεται ότι για δήλωση συμμετοχής σε Ημερίδα/Συνέδριο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την ανάρτηση της σχετικής εγκυκλίου, ώστε να ακολουθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες εγγραφής στη δράση.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος