Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. Π.Ι. 7.7.01 και Ημερ. 16 Οκτωβρίου 2018, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018, από τις 8:15-13:30, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στη Λευκωσία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο 1: Πώς μπορούν οι ιστορικές πηγές να συμβάλουν στην καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων: δημιουργώντας φύλλα εργασίας

Εργαστήριο 2: Δημιουργώντας ψηφιακά διδακτικά σενάρια Ιστορίας
                 (Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο 2 να έχουν μαζί τους τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους)

Εργαστήριο 3: Χρησιμοποιώντας πηγές στη διδασκαλία της Ιστορίας

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα