Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν ημερίδες επιμόρφωσης των οικονομολόγων καθηγητών στο Μάρκετινγκ. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, από τις 8:30 μέχρι τις 14:00.

Απώτερος σκοπός των επιμορφωτικών ημερίδων είναι η περαιτέρω ενίσχυση και εξοικείωση των οικονομολόγων με τις εργαστηριακές μεθόδους διδασκαλίας – μάθησης του Μάρκετινγκ, σε συνάφεια με τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Εισηγήτρια στις Ημερίδες θα είναι η Δρ Ρία Νικολεττή Μορφίτου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Ημερίδες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 6 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) στις 23 Νοεμβρίου 2018.

Στους συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής