Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνω ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της ποσότητας των τηγανελαίων που έχει συγκεντρωθεί από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση», κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, το οποίο αποτελεί συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΚΤΗ.

Το ποσό της οικονομικής απόδοσης, με βάση τα τηγανέλαια που συγκεντρώθηκαν από το κάθε σχολείο, έχει κατατεθεί στον λογαριασμό της Σχολικής Εφορείας του σχολείου σας. Για τον σκοπό αυτό παρακαλείται η Διεύθυνση του κάθε σχολείου να επικοινωνήσει με την οικεία Σχολική Εφορεία για να λάβει το ποσό που δικαιούται (επισυνάπτεται ανά Επαρχία ο κατάλογος των σχολείων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, στον οποίο παρουσιάζεται η ποσότητα τηγανελαίων που συγκεντρώθηκε, όπως επίσης και η οικονομική απόδοση για το κάθε σχολείο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1, Α2, Α3,Α4,Α5).

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο ποσό που καταβάλλεται φέτος στα σχολεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τηγανοκίνηση, ανέρχεται στις 66.249.10 ευρώ. Το αρχικό ποσό από την συλλογή της συνολικής ποσότητας των τηγανελαίων από όλα τα σχολεία ανέρχεται στις 11.249.10 ευρώ και οι πιστώσεις του Προγράμματος, που δίδονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ύστερα από σχετική έγκριση των Υπουργείων Οικονομικών, ανέρχονται στις 55.000 ευρώ. Η απόδοση των χρημάτων αυτών στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας της κάθε σχολικής μονάδας για προώθηση παρεμβάσεων και αλλαγών που θα συμβάλουν ώστε το κάθε σχολείο σταδιακά και μακροπρόθεσμα να καταστεί αειφόρο.

Στη βάση της πιο πάνω επισήμανσης τονίζεται ότι τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε σχολείο θα αξιοποιηθούν αυστηρά και μόνο για περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης μέσα στη σχολική μονάδα. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι για τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία της προδημοτικής εκπαίδευσης η οικονομική απόδοση των χρημάτων του Προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυστηρά και μόνο σε δράσεις και παρεμβάσεις μέσα στη σχολική μονάδα, που στηρίζονται ή προνοούνται στην αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του κάθε σχολείου, ώστε αυτό να καταστεί αειφόρο, στη βάση του πλαισίου οργάνωσης και εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ.

Για την Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η οικονομική απόδοση του Προγράμματος νοείται ότι θα αξιοποιηθεί ανάλογα για περιβαλλοντικές δράσεις και αλλαγές στη σχολική μονάδα, που θα έχουν απτά και χειροπιαστά αποτελέσματα, στη βάση της φιλοσοφίας του αειφόρου σχολείου.

Στις περιβαλλοντικές δράσεις περιλαμβάνεται η αγορά εργαλείων ή άλλων μέσων που είναι σημαντικά για να υλοποιήσει το σχολείο την περιβαλλοντική του δράση (π.χ κομποστοποιητής, εργαλεία για τη δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης χαρτιού, λάστιχα ποτίσματος για τη δημιουργία λαχανόκηπου, υλικά και εργαλεία για τη δημιουργία θερμοκηπίου, όργανα και μέσα για την ενεργειακή απόδοση του σχολείου ή εξοικονόμηση νερού, εργαλεία, υλικά και μέσα για ανάπλαση της σχολικής αυλής, μέσα και υλικά για τη μείωση των απορριμμάτων (πάνινες τσάντες) κ.λπ.). Μπορεί επίσης μέρος του ποσού (20%) να δαπανηθεί για διαφωτιστικές εκστρατείες του σχολείου στην τοπική κοινότητα, η οποία θα είναι ανάλογη του ζητήματος που διερευνάται στη σχολική κοινότητα, για διάχυση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής δράσης ή για εκτύπωση σχετικού με την περιβαλλοντική δράση υλικού. Για διευκόλυνσή σας αναφορικά με ιδέες και είδη τεχνολογίας, οργάνων ή άλλων μέσων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την περιβαλλοντική/αειφόρο διαχείριση των σχολείων, επισυνάπτεται ένας προκαταρκτικός κατάλογος, ο οποίος θα εμπλουτισθεί και θα σας σταλεί εκ νέου επικαιροποιημένος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

Για τον σκοπό αυτό όλα τα σχολεία απαιτείται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ 1 «Αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος «Τηγανοκίνηση» για περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), επισυνάπτοντας το αντίγραφο ή το πρωτότυπο της απόδειξης πληρωμής και να το αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2019: α) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με κοινοποίηση (CC) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή β) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη διεύθυνση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πρόγραμμα Τηγανοκίνηση, Υπόψη: Μονάδα Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Τ.Θ. 12720, 2252, Λευκωσία).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι το ποσόν, έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου, τότε τα σχολεία θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της οικονομικής αναγωγής που έγινε στη βάση του αρχικού ποσού για το κάθε σχολείο (11.249.10), στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλά σχολεία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για διεξαγωγή συναντήσεων με στόχο την παρουσίαση προτάσεων και εισηγήσεων αναφορικά με την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων στη βάση της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής τους, αλλά και του Αναλυτικού Προγράμματος, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζεται σειρά ενημερωτικών συναντήσεων, για την ημερομηνία διεξαγωγής των οποίων, όπως επίσης και για το περιεχόμενό της θα ενημερωθείτε στη συνέχεια με σχετική εγκύκλιο.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα σχολείο ή άλλες διευκρινίσεις αναφορικά με τη δαπάνη του συγκεκριμένου ποσού για περιβαλλοντικές δράσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλ. 22 402352 και με τον κ. Μιχάλη Λοϊζίδη, Διευθυντή του Οργανισμού ΑΚΤΗ στο τηλ. 22458485

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Α1

Παράρτημα Α2

Παράρτημα Α3

Παράρτημα Α4

Παράρτημα Α5

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3