Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε για την έναρξη της μαθητικής περιβαλλοντικής δραστηριότητας, «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες», η οποία πραγματοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μείωση κατανάλωσης της λεπτής, πλαστικής σακούλας μεταφοράς και της εφαρμογής του μέτρου χρέωσης όπως προκύπτει από τον Κανονισμό 375/2017, μέσω του οποίου εναρμονίζεται η Εθνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή.

Η εφαρμογή του μέτρου χρέωσης ξεκίνησε από την 1/7/2018 με απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης της και εφαρμογή της χρέωσης της με ελάχιστο ποσό τα πέντε σεντ (0,05 €) συν ΦΠΑ 19% ανά τεμάχιο. Η χρέωση της κάθε σακούλας θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα στις αποδείξεις που εκδίδει ο κάθε πωλητής στους πελάτες που επιλέγουν να την αγοράσουν.

Βασικός σκοπός της περιβαλλοντικής αυτής δράσης είναι η αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τους/τις μαθητές/τριες, από την αλόγιστη χρήση της πλαστικής σακούλας, την ακατάλληλη επεξεργασία της στο τέλος του κύκλου ζωής της, των επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής της, την ανθεκτικότητα της και την ανεξέλεγκτη απόρριψη της. Πως επηρεάζουν το περιβάλλον και την υδρόβια ζωή. Την εξάντληση των φυσικών πόρων, την αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους και καινοτομίας μέσω της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων, καθώς επίσης και την καταγραφή στατιστικών στοιχείων πριν από την εφαρμογή του μέτρου και μετά την εφαρμογή του.

Το μέτρο εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που αποσκοπεί στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη μείωση των απορριμμάτων. Παράλληλα φέτος, το Τμήμα Περιβάλλοντος προγραμματίζει ορισμένες δράσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης & Μείωσης Αποβλήτων 2018 (EWWR2018), με σκοπό την προβολή και υλοποίηση δράσεων για αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων ως πόρο πια και όχι ως απόβλητο.

Εθνικός Συντονιστής των δράσεων πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EWWR www.ewwr.eu είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος. Σκοπός είναι η διοργάνωση δράσεων, οι οποίες να εστιάζονται στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ειδών και αποβλήτων (απορριμμάτων). Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις, δρώμενα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης & Μείωσης Αποβλήτων ορίστηκε από τις 17 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2018.

Η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δραστηριότητα θα καλύψει την περίοδο από τις 11 Οκτωβρίου 2018 έως 14 Νοεμβρίου 2018 και αφορά, για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης τη δημιουργία μιας αφίσας (π.χ. φωτοκολάζ, γκράφιτι (στένσιλ), εικόνα-κείμενο, σχέδιο, ψηφιακή).

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην περιβαλλοντική δραστηριότητα είναι σημαντικό να διαβάσουν με προσοχή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Οδηγίες για υλοποίηση της Δραστηριότητας», όπου καθορίζονται με λεπτομέρεια οι οδηγίες συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα βραβεία, η υποβολή του εντύπου αξιολόγησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της περιβαλλοντικής δραστηριότητας ορίζεται ως ακολούθως:

Ημερ. Προκήρυξης

11 Οκτωβρίου 2018

Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχολεία

21 Οκτωβρίου 2018, (Παράρτημα ΙΙ)

Υλοποίηση της δραστηριότητας

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δραστηριότητας και έντυπο αξιολόγησης

14 Νοεμβρίου 2018, (Παράρτημα ΙΙΙ)

Αξιολόγηση

Νοέμβριος 2018

Τελετή Βράβευσης

23 Νοεμβρίου 2018

Οι ομάδες που θα διακριθούν, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, θα λάβουν τα πιο κάτω βραβεία. Σημειώνεται ότι σε όλα τα σχολεία και στους/στις μαθητές/τριες θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου του 2018 σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Βραβεία 

Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Λυκειακός Κύκλος) 

Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

(Γυμνασιακός Κύκλος) 

Δημοτική Εκπαίδευση 

1ο Βραβείο:

Ταξίδι στην Αθήνα. Ενημέρωση για το πρόγραμμα Cyclefi και επίσκεψη στο Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών του Δήμου Κορωπίου.

Προσφορά της Aegaen Airlines και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Ποδήλατο με προστατευτικό κράνος σε κάθε μαθητή της ομάδας.

Προσφορά του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Michael Agrotis Bicycles

Πατίνι (scooter) με προστατευτικό κράνος και επιγονατίδες σε κάθε μαθητή της ομάδας.

Προσφορά του Τμήματος Περιβάλλοντος

2ο Βραβείο:

Επίσκεψη στο πάρκο Marinas Adventure Park την Κακοπετριά.

Προσφορά του Marinas Adventure Park και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Επίσκεψη στο πάρκο Marinas Adventure Park την Κακοπετριά.

Προσφορά του Marinas Adventure Park και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Επίσκεψη στο πάρκο Marinas Adventure Park την Κακοπετριά.

Προσφορά του Marinas Adventure Park και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

3ο Βραβείο:

Βιβλίο σε κάθε μαθητή της ομάδας σχετικά με το περιβάλλον.

Προσφορά των βιβλιοπωλείων Πάργα 

Βιβλίο σε κάθε μαθητή της ομάδας σχετικά με το περιβάλλον.

Προσφορά των βιβλιοπωλείων Πάργα

Βιβλίο σε κάθε μαθητή της ομάδας σχετικά με το περιβάλλον.

Προσφορά των βιβλιοπωλείων Πάργα

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την περιβαλλοντική δραστηριότητα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Μονάδας ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ στο τηλ. 22402352 και την κ, Ναταλία Γεωργίου, Τμήμα Περιβάλλοντος στο τηλ. 22-866246.

Όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΚΠΕ http://www.moec.gov.cy/dkpe/, στο σύνδεσμο "ενημέρωση/έντυπα" και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

 

Εγκύκλιος

Οδηγίες για υλοποίηση της περιβαλλοντικής δράσης (Παράρτημα I)

Έντυπο συμμετοχής (Παράρτημα II)

Έντυπο αξιολόγησης (Παράρτημα III)