Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με αρ. φακ. Αρ. Φακ.: 5.2.05.4.1 και ημερ. 21 Σεπτεμβρίου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Σημειώνεται ότι, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών παραμένει ανοικτή για τα σεμινάρια Λεμεσού και Λάρνακας.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο σεμινάριο που θα προσφερθεί στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας έχουν ως εξής:

Επαρχία

Λεμεσός

Λάρνακα

Χώρος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Ajax

Ξενοδοχείο Golden Bay

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

12 Οκτωβρίου 2018 (Παρασκευή)

15:30-19:30

&

13 Οκτωβρίου 2018

(Σάββατο)

09:30-17:00

19 Οκτωβρίου 2018 (Παρασκευή)

15:30-19:30

&

20 Οκτωβρίου 2018

(Σάββατο)

09:30-17:00

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος Λεμεσού

Κατάλογος Λάρνακας