Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συντονίζει το τριετές πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «EACEA 33/2014 - Key action 3: Support for policy reform – Initiatives for policy innovation», με τίτλο «An innovative toolkit for inclusive decision making policies – iDecide». Το Έργο βασίζεται στην Προτεραιότητα 1 του Education, Audiovisual and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (ΕΑCEA) που αφορά στη «Μείωση των ανισοτήτων σε μαθησιακά αποτελέσματα που επηρεάζουν τους μαθητές από μειονεκτικά περιβάλλοντα».

Στo πλαίσιo του Προγράμματος αναπτύχθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν πρακτικές συμβουλές για είκοσι τρεις (23) τομείς αποφάσεων, που αφορούν στην καθημερινή ζωή του σχολείου (π.χ. διδασκαλία, διάλειμμα, εκδρομές, συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες, πειθαρχία, σχολικές εκδηλώσεις) και για εβδομήντα τρεις (73) υποκατηγορίες μαθητών/τριών, οι οποίοι πιθανόν να περιθωριοποιούνται στο σχολείο (π.χ. μαθητές/τριες με θέματα υγείας, αναπηρίας, μαθησιακών δυσκολιών, φτώχειας, θρησκείας και άλλων μειονοτήτων κ.ά.). Περαιτέρω, η ηλεκτρονική εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες για συλλογικές αποφάσεις μέσα από δημοσκοπήσεις, δημόσιες συζητήσεις κ.λπ.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Έργου, διοργανώνεται Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Κύπρο, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στις 25 Οκτωβρίου 2018 (8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.). Στο Συνέδριο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ προσκεκλημένη κύρια ομιλήτρια θα είναι η Καθηγήτρια Deborah Youdell, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα προσφερθεί γεύμα.

Το Συνέδριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένας/μία (1) εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο. Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα είναι ενεργοποιημένη για δηλώσεις έως τις 19 Οκτωβρίου 2018 και πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Ο κατάλογος με τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 22 Οκτωβρίου 2018.

Για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ως χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα http://www.pi-eggrafes.ac.cy.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής