Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι όλα τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης θα παραλάβουν τη σειρά «Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» σε έντυπη μορφή. Ο Οδηγός αυτός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4 του Προγράμματος «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η σειρά αποτελείται από:

  1. Βιβλίο με τίτλο: Οργάνωση Ενοτήτων – Σχέδια Μαθημάτων
  2. Βιβλίο με τίτλο: Φύλλα εργασίας: Βιβλίο 1
  3. Βιβλίο με τίτλο: Φύλλα εργασίας: Βιβλίο 2
  4. Σειρά 17 πακέτων καρτών (flashcards) (ένα πακέτο για κάθε ενότητα)

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη σειρά είναι ήδη διαθέσιμη στους/στις εκπαιδευτικούς από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (https://mefesi.pi.ac.cy, στον σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό Υλικό»), καθώς και της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy, στο εικονίδιο «Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία» και στον σύνδεσμο «Υποστηρικτικό Υλικό»).

Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αναμένεται να αξιοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν να διδάξουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία τα οποία θα βρίσκονται στο επίπεδο Α1 (αρχάριοι) σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α. (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες).

Για ενημέρωσή σας.

 

Εγκύκλιος