Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Διήμερο Εκπαιδευτικού θα πραγματοποιηθεί την πρώτη βδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 2018 – 2019. Συγκεκριμένα, το Διήμερο θα διεξαχθεί φέτος από τις 4 εώς τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι στο Διήμερο Εκπαιδευτικού οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν ως εξής:

 1. Οι Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βοηθοί Διευθυντές/ντριες, δάσκαλοι/δασκάλες) θα συμμετέχουν:
  • στην κεντρική επιμόρφωση (1η ημέρα) και
  • στην ενδοσχολική επιμόρφωση (2η ημέρα)
 2. Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης (Βοηθοί Διευθυντές/ντριες, δάσκαλοι/δασκάλες) θα συμμετέχουν:
  • στην κεντρική επιμόρφωση (1η ημέρα) και
  • στην ενδοσχολική επιμόρφωση (2η ημέρα)
 3. Οι Εκπαιδευτικοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης (Διευθύντριες, Βοηθοί Διευθύντριες, Νηπιαγωγοί) θα συμμετέχουν:
  • στην κεντρική επιμόρφωση και κατά τις δύο ημέρες του Διήμερου Εκπαιδευτικού με την παρακολούθηση του ίδιου θέματος, ώστε να καλυφθούν οι εμφάσεις και τα θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Α. Κεντρική Επιμόρφωση

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό της κεντρικής επιμόρφωσης, στο πλαίσιο του Διημέρου Εκπαιδευτικού για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019, οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy και θα πραγματοποιηθούν (α) για τη Δημοτική και την Ειδική Εκπαίδευση από την Πέμπτη, 21 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 και (β) για την Προδημοτική Εκπαίδευση από την Τετάρτη, 20 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018.

Τονίζεται ότι οι Διευθυντές/τριες και οι Διευθύνοντες/ουσες των Δημοτικών Σχολείων, και των Ειδικών Σχολείων δεν θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια της κεντρικής επιμόρφωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση της προσχολικής Εκπαίδευσης, λόγω των ειδικών διευθετήσεων που θα ακολουθηθούν στο Διήμερο, οι Διευθύντριες και οι Διευθύνουσες των Νηπιαγωγείων θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση του Διημέρου.

Η κεντρική επιμόρφωση και οι εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πραγματοποιηθούν κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:

Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ Ημερομηνίες Κεντρικών Επιμορφώσεων Νηπιαγωγών Ημερομηνία Εγγραφής στην πλατφόρμα
1 Λευκωσία/ Πάφος 4/9/18 & 5/9/18 20/6/18 – 27/7/18
2 Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος 6/9/18 & 7/9/18

Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ Ημερομηνία Κεντρικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης Ημερομηνία εγγραφής στην πλατφόρμα
1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4/9/18 21/6/18 – 27/7/18
2 ΛΕΜΕΣΟΣ/ΠΑΦΟΣ 5/9/18
3 ΛΑΡΝΑΚΑ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 6/9/18

Η κεντρική επιμόρφωση θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες τόσο για τη διδακτική μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος όσο και για οριζόντια θέματα, οι οποίες θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μία θεματική ενότητα στην οποία επιθυμεί να επιμορφωθεί. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση των Νηπιαγωγών, οι οποίοι θα δηλώσουν μια θεματική, την οποία και θα παρακολουθήσουν και τις δυο μέρες της κεντρικής επιμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι, με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφών στην πλατφόρμα δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή θέματος παρά μόνο στις περιπτώσεις μετάθεσης του εκπαιδευτικού σε άλλη επαρχία. Εκπαιδευτικοί που θα τύχουν μετάθεσης μετά την 27η Ιουλίου 2018 (ημερομηνία κατά την οποία κλείνει η πλατφόρμα εγγραφών), θα πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο θέμα της επιλογής τους στην επαρχία που θα έχουν μετατεθεί, προσκομίζοντας μαζί τους το αποδεικτικό της μετάθεσής τους, ώστε να τους επιτραπεί από τον εισηγητή, να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και να κάνουν επί τόπου εγγραφή στο επίσημο παρουσιολόγιο.

Επισημαίνεται ότι θα δοθούν οδηγίες στους εισηγητές, ώστε να μην γίνονται δεκτά άτομα τα οποία δεν θα είναι εγγεγραμμένα στο παρουσιολόγιο του σεμιναρίου.

Η κεντρική επιμόρφωση θα είναι ολοήμερη (8:30 – 13:00) και θα πραγματοποιείται σε διάφορους χώρους, ανά επαρχία. Οι δηλώσεις συμμετοχής για την κεντρική επιμόρφωση θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy (για το Πρόγραμμα με τον τίτλο «Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης»). Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή των εκπαιδευτικών ως χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αν αυτό έχει ήδη γίνει, τότε θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός ταυτότητας και ο κωδικός του κάθε χρήστη/εκπαιδευτικού, για να επιτραπεί η είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφών. Είναι σημαντικό ο/η κάθε εκπαιδευτικός, με την είσοδό του στην πλατφόρμα, να επικαιροποιήσει τα προσωπικά του/της στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής τους (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης ή σχολείου).

Τονίζεται ότι, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή στην επιμόρφωση, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παραδώσουν στον/η Διευθυντή/ντρια του σχολείου αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους δήλωσης. Προτρέπονται οι Διευθυντές/ντριες να ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους να κατανεμηθούν σε όσο το δυνατό περισσότερες ομάδες διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, ώστε η σχολική μονάδα να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22402370.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση μόνο στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της επαρχίας στην οποία ανήκει η σχολική τους μονάδα. Τονίζεται πως δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα για αλλαγή της επαρχίας επιμόρφωσης του/της εκπαιδευτικού.

Σε περίπτωση μετάθεσης του/της εκπαιδευτικού σε άλλη επαρχία, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσής του/της, θα έχει τη δυνατότητα, μέχρι τη λήξη των εγγραφών την 27η Ιουλίου 2018, να αλλάξει επαρχία επιμόρφωσης και θέμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Η αλλαγή θα είναι δυνατή, εφόσον ο/η εν λόγω εκπαιδευτικός με την είσοδό του/της στην ιστοσελίδα www.pi-eggrafes.ac.cy:

 1. αλλάξει το σχολείο του στο πεδίο «Αλλαγή στοιχείων» δηλώνοντας το νέο του σχολείο
 2. διαγράψει την πρώτη του δήλωση από το πεδίο «Αρχείο δηλώσεων» και
 3. ακολούθως πραγματοποιήσει εκ νέου εγγραφή σε θέμα επιμόρφωσης στο οποίο υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων στην επαρχία του σχολείου του.

Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης συμμετοχής. Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων ανά θεματική ενότητα, τότε αυτόματα δεν θα επιτρέπονται άλλες εγγραφές.

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό του Δημόσιου Νηπιαγωγείου με το οποίο συστεγάζονται ή του πλησιέστερου προς αυτό. Επομένως, η Διεύθυνση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου καλείται να ενημερώσει και τους εκπαιδευτικούς των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, για να δηλώσουν συμμετοχή στην επιμόρφωση.

Στα συνημμένα παραρτήματα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την κεντρική επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα:

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες, οι ημερομηνίες, οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Δημοτικά Σχολεία.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες, οι ημερομηνίες, οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες, οι ημερομηνίες, οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 προτείνεται ένας ενδεικτικός τρόπος διαχείρισης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Οι Διευθυντές των Σχολείων τα οποία θα λειτουργήσουν ως επιμορφωτικά κέντρα κατά το Διήμερο (βλ. Παράρτημα 1, 2 & 3), καλούνται να προβούν στις ανάλογες διευθετήσεις με τους εισηγητές των σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στα σχολεία τους. Την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου θα ανακοινωθεί εκ νέου ο τελικός κατάλογος των επιμορφωτικών κέντρων.

 

Β. Ενδοσχολική επιμόρφωση:

Η ενδοσχολική επιμόρφωση για τους Εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:

Α/Α Επαρχία/ες Ημερομηνία
1 Λευκωσία 05/09/2018
2 Λεμεσός – Πάφος 06/09/2018
3 Λάρνακα – Αμμόχωστος 07/09/2018

Κατά τη διάρκεια της μέρας της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα οργανωθεί από το ίδιο το σχολείο και θα έχει ως επίκεντρο τις επιμορφωτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες της κάθε σχολικής μονάδας, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές και προσεγγίσεις των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Κατά την ενδοσχολική επιμόρφωση το σχολείο πρέπει να προχωρήσει σε διάγνωση αναγκών της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο της οργάνωσης και του σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας, το οποίο θα εμπεριέχει το σχέδιο δράσης της Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.

Κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα τηρηθούν πρακτικά με τις σημαντικότερες πρακτικές και εισηγήσεις που θα συζητηθούν. Τα πρακτικά θα καταχωριστούν στον φάκελο συνεδριών προσωπικού.

Στα συνημμένα παραρτήματα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ενδοσχολική επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα:

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, επισυνάπτονται λεπτομερείς οδηγίες και εισηγήσεις για καλύτερη οργάνωση του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα σχολεία, καθώς και σχετικό δείγμα προγραμματισμού.

Πλάνο και πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν τα Ειδικά Σχολεία - κατά τη μέρα διεξαγωγής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης- θα δοθεί στις Διευθύνσεις τους από τον υπεύθυνο Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης της κάθε επαρχίας.

Τα διθέσια και τριθέσια Δημοτικά Σχολεία - με ευθύνη των διευθυνόντων/ουσών και κατόπιν συνεννόησης με τον/την οικείο/α επιθεωρητή/τρια - είτε θα συμμετάσχουν στην ενδοσχολική επιμόρφωση του πλησιέστερου πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου είτε θα συγκροτήσουν για τη μέρα αυτή μικρά δίκτυα ενδοσχολικής επιμόρφωσης μεταξύ τους.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής