Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια Εγκυκλίου με αριθμό φακέλου Π.Ι. 4.2.02.17.8 και ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών στο εν λόγω Συνέδριο, καθώς και το Πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 από τις από τις 08:30 μέχρι τις 13:10, στον χώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη Λευκωσία.

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα