Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνεται συνέδριο με θέμα «Πολυγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Κύπρο» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέτρα για βελτίωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, από τις 8:00 μέχρι τις 13:30.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, που διδάσκουν σε δημόσια σχολεία της Κύπρου και ιδιαίτερα σε σχολεία με σημαντικό αριθμό μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία. Περιλαμβάνει εισηγήσεις στην ολομέλεια από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, όπως η Ελένη Σκούρτου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Άννα Ιορδανίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ο Γεώργιος Ανδρουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και παράλληλα εργαστήρια στα οποία θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Επισυνάπτεται προσχέδιο προγράμματος του συνεδρίου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ενέργειες για εγγραφή ενός μέλους της διευθυντικής ομάδας ή ενός/μίας εκπαιδευτικού του σχολείου σας, που διδάσκει μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τους/τις εκπαιδευτικούς θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες – Συνέδρια από την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, έως και την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι, στο τέλος του συνεδρίου, θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Σημειώνεται επίσης ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών, στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όλους, όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) στις 15 Ιουνίου 2018.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και ως τούτου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Εγκύκλιος και πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής