Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια Εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.7.02.10/Π.Ι. 7.7.01 και ημερ. 10 Μαΐου 2018, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ανά επαρχία.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

α) δύο (2) για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 από τις 09:00 μέχρι τις 13:00 και το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 από τις 09:00 μέχρι τις 12:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στα Λατσιά.

β) δύο (2) για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 από τις 09:00 μέχρι τις 13:00 και το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 από τις 09:00 μέχρι τις 12:00, στο παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στη Λεμεσό.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων.

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος για Λευκωσία

Κατάλογος για Λεμεσό