Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια Εγκυκλίου με αρ. φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.6 και ημερ. 25 Απριλίου 2018, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ανά επαρχία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, Λεμεσός, Ξενοδοχείο «St Raphael Resort»

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018, Λευκωσία, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»

Οι εργασίες των Ημερίδων θα διαρκέσουν από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 και το πρόγραμμα επισυνάπτεται εκ νέου.

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος για Λεμεσό, 18 Μαΐου 2018

Κατάλογος για Λευκωσία, 22 Μαΐου 2018