Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με αρ. φακ. Αρ. Φακ.: 7.7.02.29/2 Π.Ι. 7.7.09.16 και ημερ. 3 Μαΐου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για τις επαρχίες Λευκωσίας/ Λάρνακας/ Αμμοχώστου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα Λατσιά από τις 15:30 μέχρι τις 18:30:

  • 16 Μαΐου 2018: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση)
  • 17 Μαΐου 2018: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Για τις επαρχίες Λεμεσού/ Πάφου, στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00:

  • 16 Μαΐου 2018: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
  • 17 Μαΐου 2018: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση)

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Λευκωσία, 16 Μαΐου 2018

Κατάλογος για Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Λευκωσία, 17 Μαΐου 2018

Κατάλογος για Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Λεμεσός, 16 Μαΐου 2018

Κατάλογος για Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Λεμεσός, 17 Μαΐου 2018