Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης Εγκυκλίου (ημερ. 27/2/2018) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σας ενημερώνουν ότι οι νέες ημερομηνίες, ο χώρος διεξαγωγής των επιμορφώσεων καθώς και οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν διαμορφωθεί, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Ημερομηνία

Χώρος διεξαγωγής

Συμμετέχοντες/ουσες

23/4/2018

8.30-13.00

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία

 

Όλοι οι φιλόλογοι που διδάσκουν στα Προγράμματα Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου (Εντατικό Πρόγραμμα Μεταβατικών Τάξεων, Ολιγόωρο Πρόγραμμα, Πρόγραμμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων).

 

24/4/2018

8.30-13.00

Παράρτημα Π.Ι., Λεμεσός

(επαρχίες Λεμεσού και Πάφου)

 

Όλοι οι φιλόλογοι που διδάσκουν στα Προγράμματα Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου (Εντατικό Πρόγραμμα Μεταβατικών Τάξεων, Ολιγόωρο Πρόγραμμα, Πρόγραμμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων).

 

Οι επιμορφωτικές δράσεις διεξάγονται στο πλαίσιο της Δράσης 4 του Προγράμματος «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από την κ. Μαρία Μητσιάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή στην εν λόγω επιμορφωτική δράση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου δήλωση συμμετοχής. Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί είχαν δηλώσει αλλά δεν προτίθενται να παραστούν στις νέες ημερομηνίες παρακαλούνται να ακυρώσουν την εγγραφή τους. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες – Συνέδρια έως και την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018. Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών, στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όλους, όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες για συμμετοχή όλων των φιλολόγων που διδάσκουν στα Προγράμματα Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ας στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης (Εντατικό Πρόγραμμα μεταβατικών τάξεων, Ολιγόωρο Πρόγραμμα, Πρόγραμμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων).

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής