Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. Φακ. Π.Ι. 7.7.01 και ημερ. 20 Φεβρουαρίου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών ανά Εργαστήριο, καθώς και το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμο χρόνο στη Λευκωσία, το Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», από τις 8:30 – 13:00.

 

Θα διεξαχθούν τα πιο κάτω εργαστήρια:

Εργαστήριο 1:
«Βιωματικό εργαστήρι ενδυνάμωσης/στήριξης εκπαιδευτικών»

Εργαστήριο 2:
«Συναισθηματική νοημοσύνη και διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο»

Εργαστήριο 3:
«Εμείς και οι άλλοι : Οικοδομώντας υγιείς σχέσεις με τους γύρω μας»

Εργαστήριο 4:
«Δεξιότητες επικοινωνίας και διαμεσολάβηση για επίλυση συγκρούσεων»

Εργαστήριο 5:
«Η επικοινωνία ως ισχυρό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς»

Εργαστήριο 6:
«Αντίο… Θα σ΄ αγαπώ… στον άνεμο». Συζητώντας την απώλεια και το πένθος μέσα από παραμύθια»

Εργαστήριο 7:
«Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία/μάθηση»

Εργαστήριο 8:
«Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών μέσα από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης: Δυναμική αλληλεπίδραση ρόλων»

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα