Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι στις 17 Μαρτίου 2018 από τις 10:00-19:30, θα διεξαχθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, βιωματικό σεμινάριο αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ικανότητες και δεξιότητες που αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Rounder Sense and Purpose, το οποίο έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με τις βασικές ικανότητες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας πιο αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευτικούς με τις βασικές ικανότητες τη; Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, παρέχοντας τους τη δυνατότητα μέσα από βιωματικού τύπου δραστηριότητες να ασχοληθούν πρακτικά με αυτές, όπως επίσης και να τις εφαρμόσουν στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιασθεί στους/στις εκπαιδευτικούς, το εργαλείο και οι δραστηριότητες που έχουν ετοιμασθεί σχετικά με τις ικανότητες και δεξιότητες για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως επίσης θα γίνει πρακτική εφαρμογή αυτών μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής είναι 30 άτομα.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, θα δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy/), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια «Ικανότητες και δεξιότητες για την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα», από τις 6 Μαρτίου 2018 μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2018. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους/όσες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου. Καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα μπορούν να λάβουν μέρος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 14 Μαρτίου 2018.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλ. 22402352.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος και πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής