Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. 5.2.05.4.1 και ημερ. 16 Νοεμβρίου 2017, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής συμμετοχών για τον εν λόγω Διαγωνισμό έως και τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018.

Τονίζουμε ότι το θέμα της Ισότητας των Φύλων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της προώθησης σχετικού σχεδίου δράσης. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα προσφέρει βραβεία στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες σε ειδική τελετή, στην οποία θα παρευρεθούν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλούμε όπως ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών του σχολείου σας, η οποία θα δώσει την ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης ισότητας.

 

Ανακοίνωση