Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Ενδυνάμωση και Πρόληψη μέσω του γνωστικού αντικειμένου της Αγωγής Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο».

Η Ημερίδα εστιάζει σε πρακτικές που μπορούν να συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Αγωγής Υγείας. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στη βιωματική προσέγγιση και στις τεχνικές της στο μάθημα της Αγωγής Υγείας, ως μέσο για να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες που μπορούν να τα ενδυναμώσουν και να τα προστατέψουν. Η Ημερίδα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος για τη Διδακτική της Αγωγής Υγείας και βιωματικά εργαστήρια. Κάθε εκπαιδευτικός θα παρακολουθήσει ένα εργαστήριο, δικής του/της επιλογής, δηλώνοντας την προτίμησή του/της μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί σε πρωινό χρόνο (από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ.), στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου, Λευκωσίας και Λεμεσού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Ακροατήριο Ημερομηνίες Χώρος Διεξαγωγής
Εκπαιδευτικοί των πόλεων και επαρχιών Λάρνακας και Ελ. Αμμοχώστου Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α΄ «Χριστόφορου Χριστοφίδη», Λάρνακα
Εκπαιδευτικοί της πόλης και επαρχίας Πάφου Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ι΄ «Ευαγόρας Παλληκαρίδης»
Εκπαιδευτικοί της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Ζ΄ «Αγίου Παντελεήμονα»
Εκπαιδευτικοί της πόλης και επαρχίας Λεμεσού Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Α΄

Το κάθε σχολείο θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στην αντίστοιχη επαρχιακή Ημερίδα από έναν/μία εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα της Αγωγής Υγείας, ο/η οποίος/α στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως πυρήνας και θα ενημερώσει σχετικά τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου του/της. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, μέσω του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου τους, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, http://www.pi-eggrafes.ac.cy/, στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια από την 5η Μαρτίου 2018 μέχρι και την 14η Μαρτίου 2018. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους.

Καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα μπορούν να λάβουν μέρος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 16 Μαρτίου 2018.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής