Πληροφορείστε ότι οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Η Διδακτική της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Κύπρου». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμο χρόνο, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, το Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018, από τις 9:00 μέχρι τις 13:00.

Στόχος της Ημερίδας είναι η επιμόρφωση και ενίσχυση των Φιλολόγων στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας εισηγητές θα είναι οι πανεπιστημιακοί κ. Π. Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και κ. Ι. Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο μέρος, θα λειτουργήσουν παράλληλα τρία (3) Eργαστήρια. Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Όσοι φιλόλογοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy),στην κατηγορία Ημερίδες – Συνέδρια από την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018, μέχρι και τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Εργαστήριο, το οποίο προτίθενται να παρακολουθήσουν. Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, και η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους και όσες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου.

Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018.

Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις φιλολόγους του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής