Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνουν επαρχιακές επιμορφωτικές ημερίδες με τίτλο «Το νέο διδακτικό υλικό των Φυσικών Επιστημών: Εφαρμογές,  ανταπόκριση των μαθητών/τριών και αποτελέσματα της έρευνας ΤΙΜSS». Το πρόγραμμα της κάθε ημερίδας θα έχει διάρκεια από τις 8.00 ως τις 13.00 και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις με συζήτηση στην ολομέλεια, καθώς και εργαστήρια σε μικρότερες ομάδες εργασίας.

Οι ημερομηνίες και τα κέντρα διεξαγωγής των ημερίδων φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1

Λεμεσός

20/2/2018

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -Παράρτημα Λεμεσού (αίθουσα Λ02)

2

Λευκωσία

21/2/2018

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
(Cine Studio)

3

Πάφος

22/2/2018

Ι΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

4

Λάρνακα-Αμμόχωστος

27/2/2018

Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου

Το κάθε σχολείο θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στην αντίστοιχη επαρχιακή ημερίδα από έναν/μία εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στη Γ΄ ή Δ΄ τάξη, ο/η οποίος/α στη συνέχεια θα ενημερώσει σχετικά τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού προσωπικού.

 

Εγκύκλιος