Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια Εγκυκλίου ημερ. 3/01/2018 και αρ. φακ.Π.Ι.7.6.01.23, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις για εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα: «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση». Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Απριλίου 2018, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, περιλαμβάνονται κεντρικές ομιλίες, συμπόσια, προφορικές εισηγήσεις, αναρτημένες εργασίες και Βιωματικά Εργαστήρια, τα οποία θα απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς και θα προσφερθούν την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: 3synkte.euc.ac.cy

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου τους, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 6 Μαρτίου 2018.

Μετά την 28η Φεβρουαρίου 2018, οποιεσδήποτε εγγραφές θα γίνονται μόνο μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 3synkte.euc.ac.cy. Σημειώνεται ότι, όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής