Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνει Συνέδριο στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί, σε εργάσιμο χρόνο, στη Λευκωσία (12/02/2018 και 21/02/2018), στη Λάρνακα-Αμμόχωστο (13/02/2018), στη Λεμεσό (23/02/2018) και στην Πάφο (05/03/2018), όπως φαίνεται στον Πίνακα που επισυνάπτεται.

Το Συνέδριο έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προσχολικής ηλικίας, όπως επίσης και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το νηπιαγωγείο στην πρόληψη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Κεντρική ομιλήτρια του Συνεδρίου είναι η Δρ Ελένη Καραγιάννη, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Συντονίστρια Κλινικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο Συνέδριο συμμετέχουν, επίσης, με  σύντομες τοποθετήσεις εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας Κύπρου, του Σπιτιού του Παιδιού, του Γραφείου Ευημερίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επισυνάπτεται προσχέδιο του προγράμματος του Συνεδρίου.

Στο Συνέδριο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μόνο ένα άτομο από κάθε σχολική μονάδα, κατόπιν συνεννόησης με τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου. Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια ή η Διευθύνουσα ή ένας/μία εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας, αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από την 1η μέχρι την 8η Φεβρουαρίου 2018. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα ανακοινωθούν στις 9 Φεβρουαρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy). Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου σε συγκεκριμένη επαρχία συγκρούεται με άλλες υποχρεώσεις του σχολείου, ο/η εκπρόσωπος του σχολείου μπορεί να παρακολουθήσει το Συνέδριο σε άλλη επαρχία.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για Αναγνώριση και Διαχείριση Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στα σχολεία.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στις λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρ Μαρία Σιακαλλή (τηλ. 22402328) και Δρ Πολυξένη Στυλιανού (τηλ. 22402306).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής