Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνει το 17ο συνέδριό του στη Λευκωσία, με θέμα: «Βελτίωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στο δημόσιο σχολείο. Προτάσεις και προοπτικές», το Σάββατο, 03 Φεβρουαρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 9:00 μέχρι τις 17:00 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου στοχεύει στη διερεύνηση και ανάδειξη του ζητήματος της πολιτικής για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου στην εποχή μας, σε μέρες προκλήσεων και πολλαπλών αντεγκλήσεων. Η επικέντρωση στο ζήτημα αυτό καθίσταται περισσότερο επίκαιρη, αφού τα θέματα στη δημόσια παιδεία χρήζουν προσεκτικής αντιμετώπισης και χειρισμών. Το Συνέδριο θα αποτελέσει αφορμή για διεξοδικότερες προσεγγίσεις στα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων του δημόσιου σχολείου.

Στο συνέδριο εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και Ακαδημαϊκοί θα παρουσιάσουν ενδιαφέροντα θέματα που καλύπτουν μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων.

Περίπου 70 εισηγήσεις θα παρουσιαστούν σε παράλληλες συνεδρίες, καθώς επίσης και βιωματικά εργαστήρια, με τους/τις συνέδρους να έχουν την ευκαιρία επιλογής παρακολούθησης των θεμάτων που τους/τις ενδιαφέρουν κάθε φορά. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου (www.eokcy.org).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eokcy.org του Εκπαιδευτικού Ομίλου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, από τις 13 Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τέλος, σημειώνεται ότι στους/στις συνέδρους θα προσφερθεί γεύμα από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος