Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου Αρ.Φακ. Π.Ι. 7.3.02.5 ΙΙ, ημερομ. 22 Νοεμβρίου 2017, σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές γενιές στην Κύπρο», θα διεξαχθεί στις ακόλουθες νέες ημερομηνίες:

  1. Στις 25-26 Ιανουαρίου 2018 από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξαχθεί το πρώτο διήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, με τίτλο «Δημιουργική τάξη».
  2. Στις 15 Μαρτίου 2018 από τις 12:30 μέχρι τις 14:00, θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση συνάντηση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία.
  3. Στις 3-4 Μαΐου 2018, από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξαχθεί το δεύτερο διήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, με τίτλο «Ο/Η διευκολυντής εκπαιδευτικός».

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης «Ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές γενιές στην Κύπρο» έχει ήδη λειτουργήσει για δύο συνεχείς χρονιές (2015-2017), ως επιμορφωτικό πρόγραμμα του Π.Ι, με την επιχορήγηση του THE STEFANOU FOUNDATION CYPRUS. Φέτος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε τριάντα (30) εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα θα προσφέρουν εκπαιδευτές του παγκόσμιου μη κυβερνητικού οργανισμού «Partners for Youth Empowerment», που διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτές νέων ατόμων ανά το παγκόσμιο και το έχει υποδεχθεί ο εκπαιδευτικός κόσμος με μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς:

  • Εφαρμόζει μετασχηματιστικές πρακτικές που καλλιεργούν την εμπιστοσύνη στο σχολικό περιβάλλον, ενισχύουν την υπευθυνότητα, την κοινωνική και συναισθηματική ευφυΐα και οικοδομούν ένα ασφαλές υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον μέσω των τεχνών. Επιπρόσθετα, με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες.
  • Απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ηλικίας, θέσης ή ειδικότητας, όπως επίσης και σε μαθητές/μαθήτριες ανεξαρτήτως θρησκεύματος και κουλτούρας, με σκοπό τη διάχυση της δημιουργικότητας και της δύναμης που διαθέτει μέσα του ο κάθε άνθρωπος.
  • Προσφέρεται σε μικρές ομάδες εκπαιδευτικών, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη εμβάθυνση και βιωματική προσέγγιση.
  • Παρέχει εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο εμπλουτίζεται με επιπρόσθετα στοιχεία από τον οργανισμό PYE.
  • Το Πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί και αξιολογηθεί με επιτυχία σε οκτώ χώρες, ενώ αξιοποιείται από χιλιάδες επαγγελματίες.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα από τη χρήση των πρακτικών του Προγράμματος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες σημειώνονται στα λόγια των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν (http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1666&Itemid=457&lang=el).

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στα αγγλικά ενώ το υλικό για εφαρμογή που θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς θα είναι στα ελληνικά. Η συμμετοχή σε όλα τα στάδια του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές γενιές στην Κύπρο», οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Εξειδικευμένα σεμινάρια» από τις 9 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2018. Με την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος, ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στo Πρόγραμμα. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στις 23 Ιανουαρίου 2018.

Στο τέλος του Προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν όλες τις συναντήσεις.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος