Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 21.1.08.3 και ημερ. 8 Νοεμβρίου 2017, επισυνάπτονται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΑΙΘΟΥΣΑ 010, κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, μεταξύ των ωρών 09:00-12:30.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα