Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 3.1.05.2 και ημερ. 10 Νοεμβρίου 2017, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το Εξειδικευμένο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017 και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο «Σεμέλη» στη Λευκωσία, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 την Παρασκευή και από τις 09:00 μέχρι τις 16:00 το Σάββατο.

Το Πρόγραμμα του Εργαστηρίου επισυνάπτεται.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα