Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου (αρ. φακ. Π.Ι. 11.10.01, ημ. 20 Νοεμβρίου 2017), επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) Επαρχιακές Ημερίδες από τις 8:00 π.μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ. σε όλες τις πόλεις ως ακολούθως:

Για τα σχολεία:

  1. Επαρχίας Λευκωσίας: Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως, Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017.
  2. Επαρχίας Λεμεσού και Πάφου: Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Κ΄ - Αγίου Παντελεήμονα, Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017.
  3. Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου: Δημοτικό Σχολείο Καθαρής - Δημήτρη Λιπέρτη, Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος Λευκωσίας

Κατάλογος Λεμεσού

Κατάλογος Λάρνακας