Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 18.4.01 και ημερ. 25 Οκτωβρίου 2017, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, από τις 08:30-13:15.

Θα διεξαχθούν τα πιο κάτω εργαστήρια:

Εργαστήριο 1:

"Thinking differently about distributed leadership and collaborative professional learning"

Εργαστήριο 2:

"Thinking differently about collaborative professional learning"

Εργαστήριο 3:

«Δίκτυα και Κοινότητες Μάθησης στη Δημοτική Εκπαίδευση: Εμπειρίες, προκλήσεις και πρακτικές εφαρμογές»

Εργαστήριο 4:

«Προτάσεις και προοπτικές για την εφαρμογή των δικτύων σχολείων στη Μέση Εκπαίδευση»

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος