Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει το 2o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι Πρακτικές». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 08:30 μέχρι τις 19:00 την πρώτη ημέρα (28 Νοεμβρίου 2017) και από τις 08:30 μέχρι τις 17:00 τη δεύτερη ημέρα (29 Νοεμβρίου 2017).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να λειτουργήσει ως μία δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής θεωρητικών θέσεων, ερευνητικών πορισμάτων και καλών πρακτικών, σε σχέση με το πώς ο Γραμματισμός, ως ευρεία έννοια, πρακτική και αντικείμενο παιδαγωγικής, (επανα)προσδιορίζεται σε σύγχρονα θεσμικά/εξωθεσμικά πλαίσια, και, γενικότερα, εντός ευρύτερων κοινωνικο-πολιτικών και ιστορικών συγκειμένων. Ως εκ τούτου, το Συνέδριο στοχεύει να ενδιατρίψει στις διάφορες πτυχές και εκφάνσεις του Γραμματισμού και να αναδείξει συναφή με αυτές ζητήματα.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ερευνήτριες, εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων φορέων και οργανισμών, με έμπρακτο ενδιαφέρον ή και δραστηριοποίηση για τον γραμματισμό και την εκπαίδευση στη γλώσσα και τον γραμματισμό, από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Βασικοί ομιλητές/ομιλήτριες, σε κεντρικές εισηγήσεις στο Συνέδριο, θα είναι οι:

- Adam Lefstein, Professor, Ben-Gurion University of the Negev, με θέμα:
«Teacher Learning on the Job: Towards Pedagogically Productive Talk»

- Kate Pahl, Professor, The University of Sheffield, με θέμα:
«Re-thinking Literacy Ontologies With Young People in Communities»

- Vally Lytra, Senior Lecturer, Goldsmiths, University of London, με θέμα:
«Η Στροφή της Μελέτης της Γλώσσας και της Εκπαίδευσης προς την Πολυγλωσσία: Εμπειρίες Χρήσης της Γλώσσας και Γραμματισμού των Παιδιών στο Οικογενειακό και Κοινοτικό τους Περιβάλλον»

Στο Συνέδριο, πέραν των κεντρικών εισηγήσεων, θα λειτουργήσουν παράλληλες συνεδρίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν προφορικές παρουσιάσεις, συμπόσια και εργαστήρια, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν 180 εκπαιδευτικοί (100 εκπαιδευτικοί Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, 80 εκπαιδευτικοί Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης). Δήλωση συμμετοχής στο Συνέδριο μπορεί να υποβληθεί από μόνο ένα/μία εκπαιδευτικό από κάθε σχολείο. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει με την ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας κάθε σχολικής μονάδας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», από τις 14 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2017. Ο/Η εκπαιδευτικός που θα δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να παρακολουθήσει όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σημειώνεται, τέλος, ότι η συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και τις δύο ημέρες.

Τα ονόματα όλων των ατόμων, που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), στις 22 Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής