Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε για την έναρξη της περιβαλλοντικής δραστηριότητας «Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel) μέσα από τους μαθητές», η οποία πραγματοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα πλαίσια των Πανευρωπαϊκών Εορτασμών για την επέτειο των 25 χρόνων του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος EU Ecolabel.

Βασικός σκοπός της περιβαλλοντικής αυτής δράσης είναι η επαφή και εξοικείωση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, όπως επίσης και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Παράλληλα, μέσα από την περιβαλλοντική δράση επιδιώκονται: α) η εξοικείωση και αναγνώριση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος το οποίο εντοπίζεται πάνω σε συσκευασίες προϊόντων, β) η εισαγωγή στις διαδικασίες απόκτησης του σήματος και γ) η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που έχουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που φέρουν τη σχετική σήμανση αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα της ΕΕ, υιοθετήθηκε το 1992, μέσω σχετικών Κανονισμών, αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Κατανάλωση και Παραγωγή των Ηνωμένων Εθνών και εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που αποσκοπεί στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει στους καταναλωτές καινοτόμα και μεγαλύτερης διάρκειας προϊόντα, τα οποία πέρα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξοικονόμηση χρημάτων μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και στην αύξηση της απασχόλησης σε νέους τομείς εργασίας.

Η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δραστηριότητα θα καλύψει την περίοδο από 6 Νοεμβρίου 2017 έως 6 Δεκεμβρίου 2017. Τα Σχολεία της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως περιβαλλοντική δραστηριότητα που καλούνται να υλοποιήσουν είναι η δημιουργία ενός διαφημιστικού ή ενημερωτικού φιλμ με διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο λεπτών. Για τα σχολεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης η περιβαλλοντική δραστηριότητα που καλούνται να αναπτύξουν είναι ένα πόστερ ή ένα ενημερωτικό έντυπο σχετικό με το θέμα.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην περιβαλλοντική δραστηριότητα είναι σημαντικό να διαβάσουν με προσοχή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Οδηγίες για υλοποίηση της Δραστηριότητας», όπου καθορίζονται με λεπτομέρεια οι οδηγίες συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα βραβεία, η υποβολή του εντύπου αξιολόγησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της περιβαλλοντικής δραστηριότητας ορίζεται ως ακολούθως:

Ημερ. Προκήρυξης

6 Νοεμβρίου 2017

Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχολεία

13 Νοεμβρίου 2017, ώρα 15:00 (Παράρτημα ΙΙ)

Υλοποίηση της δραστηριότητας

Νοέμβριος – 1η βδομάδα Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή δραστηριότητας και έντυπο αξιολόγησης

6 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 15:00 (Παράρτημα ΙΙΙ)

Αξιολόγηση

Δεκέμβριος 2017

Τελετή Βράβευσης

Δεκέμβριος 2017

Για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες που θα διακριθούν θα λάβουν τα πιο κάτω βραβεία και για όλα τα σχολεία και τους μαθητές/τριες θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. Η τελετή βράβευσης θα γίνει το Δεκέμβριο του 2017 σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, στην παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βραβεία

Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Λυκειακός Κύκλος)

Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

(Γυμνασιακός Κύκλος)

Δημοτική Εκπαίδευση

1ο Βραβείο:

Δωρεάν ταξίδι και διαμονή για όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας στην Αθήνα και ξενάγηση στο εργοστάσιο της εταιρείας Γιαννίδης ΑΕ – VITEX, στον Ασπρόπυργο, η οποία παράγει χρώματα/βερνίκια με πιστοποίηση EU Ecolabel.

Δωρεάν διαμονή με πλήρη διατροφή για όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας και ξενάγηση για ένα βράδυ στο ξενοδοχείο Sunwing Resort & Spa Sandy Bay, το οποίο κατέχει το EU Ecolabel από το 2006.

Μετάβαση στη φάρμα Riverland Bio Farm στο χωριό Καμπιά για μια αξέχαστη μέρα με παιχνίδι και περιπέτεια. Η φάρμα Riverland Bio Farm θα προσφέρει δωρεάν είσοδο και σίτιση για όλη την ομάδα. Το φαγητό το οποίο θα προσφερθεί, θα αποτελείται από βιολογικά τρόφιμα/προϊόντα.

2ο Βραβείο:

€ 150

€ 150

€ 150

3ο Βραβείο:

€ 100

€ 100

€ 100

1ος Έπαινος

Βιβλία σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάοπτυξη

Βιβλία σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

Βιβλία σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

2ος Έπαινος

27 ltr. Sens Eco Trade χρώμα λευκό ή magnolia για τις ανάγκες του σχολείου και ξενάγηση στο εργοστάσιο της Πελέτικο Λτδ στη Λευκωσία

27 ltr. Sens Eco Trade χρώμα λευκό ή magnolia για τις ανάγκες του σχολείου και ξενάγηση στο εργοστάσιο της Πελέτικο Λτδ στη Λευκωσία

27 ltr. Sens Eco Trade χρώμα λευκό ή magnolia για τις ανάγκες του σχολείου και ξενάγηση στο εργοστάσιο της Πελέτικο Λτδ στη Λευκωσία

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την περιβαλλοντική δραστηριότητα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Μονάδας ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ στο τηλ. 22402352 και την κ, Ναταλία Γεωργίου, Τμήμα Περιβάλλοντος στο τηλ. 22-408923.

Όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΚΠΕ http://www.moec.gov.cy/dkpe/, στο σύνδεσμο έντυπα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Ι: Οδηγίες συμμετοχής στην περιβαλλοντική δράση

Παράρτημα ΙΙ: Δήλωση συμμετοχής

Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπο Αξιολόγησης