Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. 7.7.01.4 και ημερ. 20 Σεπτεμβρίου 2017, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμο χρόνο, από τις 08:30 μέχρι τις 13:30, ως εξής:

• Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία

• Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017, Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Λευκωσία

Κατάλογος για Λεμεσό