Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. 7.7.02.29/2 Π.Ι. 7.7.09.16 και ημερ. 2 Οκτωβρίου 2017, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 από τις 15:30 – 18:30 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 από τις 15:30 – 18:30 στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Λευκωσία

Κατάλογος για Λεμεσό