Πληροφορείστε ότι η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν διήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο για Φιλολόγους Γυμνασίου με θέμα «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία στο Γυμνάσιο. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, τεχνικές και στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης του κειμένου». Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Ανδρέα Βοσκό, Ομότιμο Καθηγητή της Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την κ. Μαρία – Ζωή Φουντοπούλου, Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με ειδίκευση στη διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση, η οποία θα διδάξει σε μαθητές συγκεκριμένη ενότητα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμο χρόνο (Πέμπτη, Παρασκευή), από τις 10:30 μέχρι τις 13:30, ως εξής:

  • 19 Οκτωβρίου 2017 (Πέμπτη), στο Γυμνάσιο Λατσιών, Λευκωσία
  • 20 Οκτωβρίου 2017 (Παρασκευή), στο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους, οι οποίοι κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά διδάσκουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (κείμενα από μετάφραση) στο Γυμνάσιο. Το επιμορφωτικό Σεμινάριο θα είναι εργαστηριακού τύπου.

Δυνατότητα συμμετοχής έχει ένας Φιλόλογος από κάθε Γυμνάσιο, ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής στο σχολείο, όπου υπηρετεί. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους/τις Φιλολόγους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο, θα γίνει με την ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας κάθε σχολικής μονάδας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες – Συνέδρια. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017, μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους. Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών, καθώς και των Διευθυντών/Διευθυντριών, στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όλους όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου.

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017.

Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής