Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνουν επιμορφωτικά βιωματικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής, τα οποία απευθύνονται σε Φιλολόγους και Μαθηματικούς Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών που διδάσκουν σε τάξεις, όπου φοιτούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν σε σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές προσέγγισης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και τον σχεδιασμό των μαθημάτων τους, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των συναδέλφων τους σε σχέση με τα πεπραγμένα των σεμιναρίων. Εισηγήτριες θα είναι οι διακεκριμένες στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, Jody Wood και Nikki Murdick.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν σε πρωινό εργάσιμο χρόνο και συγκεκριμένα:

Ακροατήριο

Ημερομηνία/

Χώρος Διεξαγωγής

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Ώρα-Θέμα-Εισηγητές

Εκπαιδευτικοί των πόλεων και επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, και Ελ. Αμμοχώστου

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου

8.15 π.μ.-13.00 π.μ.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Λευκωσία

Αμφιθέατρο Δ

8:15-8:30

Εγγραφές

8:30-8:35

Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Δρα Κυπριανό Δ. Λούη

8:35-9:10

Εισαγωγική Παρουσίαση του θέματος από τις Ομιλήτριες Jody Wood, Ed.D και Nikki Murdick, Ph.D.

9:10-9:30

Διάλειμμα

9:30-11:00

Βιωματικά Εργαστήρια Εισηγήτριες: Jody Wood, Ed.D και Nikki Murdick, Ph.D.

11:00-11:10

Διάλειμμα

11:10-12:40

Βιωματικά Εργαστήρια

Εισηγήτριες: Jody Wood, Ed.D και Nikki Murdick, Ph.D.

12:40-13:00

Συζήτηση- Πορίσματα

Συντονισμός: Γ. Κούμα, ΠΛΕ, Προϊσταμένη Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί των πόλεων και επαρχιών Λεμεσού και Πάφου

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου

8.15 π.μ.-13.00 π.μ.

Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Λεμεσός

 

8:15-8:30

Εγγραφές

8:30-8:35

Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Δρα Κυπριανό Δ. Λούη

8:35-9:10

Εισαγωγική Παρουσίαση του θέματος από τις Ομιλήτριες Jody Wood, Ed.D και Nikki Murdick, Ph.D.

9:10-9:30

Διάλειμμα

9:30-11:00

Βιωματικά Εργαστήρια

Εισηγήτριες: Jody Wood, Ed.D και Nikki Murdick, Ph.D.

11:00-11:10

Διάλειμμα

11:10-12:40

Βιωματικά Εργαστήρια

Εισηγήτριες: Jody Wood, Ed.D και Nikki Murdick, Ph.D.

12:40-13:00

Συζήτηση- Πορίσματα

Συντονισμός: Γ. Κούμα, ΠΛΕ, Προϊσταμένη Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στα σεμινάρια θα συμμετάσχει μόνον ένας/μία (1) Φιλόλογος και ένας/μία (1) Μαθηματικός από κάθε σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου τους, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, http://www.pi-eggrafes.ac.cy/, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους.

Τονίζεται ότι όσοι δεν δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δεν θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Διευκρινίζεται ότι η γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική. Η γλωσσική επικοινωνία μεταξύ συνέδρων-ομιλητριών θα διευκολύνεται από καθηγητές/τριες της Αγγλικής Φιλολογίας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής