Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις» που απευθύνεται στους φιλόλογους καθηγητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι εβδομάδων (κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2017) και η συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 63 ώρες. Θα διδάξουν για θέματα της ειδικότητάς τους 27 πανεπιστημιακοί καθηγητές και καθηγήτριες των δύο τμημάτων (23 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τέσσερις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου). Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται ταυτόχρονα σε διδακτικές αίθουσες στην Αθήνα και τη Λευκωσία είτε με ζωντανή διδασκαλία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, αναλόγως της πόλης όπου βρίσκεται ο εκάστοτε διδάσκων.

Για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ο πέμπτος ετήσιος κύκλος επιτυχούς διεξαγωγής του προγράμματος, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που θα προσφερθεί από κοινού και σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και προς τους Κυπρίους φιλολόγους. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) άτομα για την Ελλάδα και σε σαράντα (40) για την Κύπρο.

Για την Κύπρο πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2017) στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22892180 και email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το πρόγραμμα προσφέρεται αφιλοκερδώς από τα μέλη των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων και δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

 

Πρόγραμμα και όροι συμμετοχής