(Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 14/2017)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), διενεργεί διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για εκπαίδευση και υποστήριξη μέσα από δράσεις Ενημέρωσης (Awareness), Γραμμής Βοήθειας (Helpline) και Γραμμής Καταγγελιών (Hotline) για την αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφάλεια.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: http://www.moec.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη, ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Α.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συμπληρώνοντας την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» την οποία και θα πρέπει να εκτυπώσουν και υπογράψουν.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκτυπωμένη συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/ στοιχεία σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη, Ακρόπολη, 4ος όροφος.

Ο φάκελος να φέρει την ένδειξη «Π.Ι. 14/2017: Δήλωση Ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών για εκπαίδευση και υποστήριξη μέσα από δράσεις Ενημέρωσης (Awareness), Γραμμής Βοήθειας (Helpline) και Γραμμής Καταγγελιών (Hotline) στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά: Πέμπτη, 13/7/2017, ώρα 11:59 μ.μ.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής στο Κιβώτιο Προσφορών: Παρασκευή 14/7/2017, ώρα 9:00 π.μ.

Αιτήσεις που θα είναι εκπρόθεσμες δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ορθά και πλήρως συμπληρωμένες σε δύο (2) μέρη (Α και Β), όπως περιγράφεται πιο πάνω, θα θεωρούνται άκυρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy) και τις ιστοσελίδες που αφορούν στο έργο (internetsafety.pi.ac.cy και cybersafety.cy). Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, γραπτώς, στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Αναστασία Οικονόμου

(Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Έλενα Δημοσθένους

(Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

 

Έγγραφα διαγωνισμού

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης