Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτονται, για ενημέρωσή σας, τα πορίσματα των παράλληλων εργαστηρίων που είχαν διεξαχθεί στο πλαίσιο των Ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν για την Επαγγελματική Μάθηση, στις 7 και 9 Ιουνίου 2017, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων έγιναν παρουσιάσεις από σχολεία που εφάρμοσαν την πολιτική της επαγγελματικής μάθησης και ακολούθησε εργαστηριακή εργασία με επίκεντρο συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία συζήτησαν οι συμμετέχοντες/ουσες.

Τα πορίσματα, στη βάση και εισηγήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τις τελευταίες συνεδρίες προσωπικού της τρέχουσας χρονιάς καθώς και για την προετοιμασία των σχεδιασμών του σχολείου για την επόμενη σχολική χρονιά, με απώτερο στόχο τη λειτουργική διασύνδεση του σχεδίου επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και την ευρύτερη δράση του σχολείου.

Σημειώνεται επίσης ότι τόσο τα πορίσματα όσο και όλες οι αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) και οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένα στην οικοσελίδα της Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών, στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), ενεργοποιώντας το εικονίδιο «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών».

 

Εγκύκλιος

Πορίσματα