Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ATS2020 (Assessment of Transversal Skills 2020), διεξήγαγε διαγωνισμό για τη βράβευση υποδειγματικών ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (ePortfolios), τα οποία ανέπτυξαν μαθητές/μαθήτριες, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Έργου, τη σχολική χρονιά 2016-2017 (βλ. σχετική εγκύκλιο με αρ. φακ. 4.2.02.17.2 και ημερ. 21/4/17).

Στον διαγωνισμό, υποβλήθηκαν 23 (είκοσι τρείς) συμμετοχές, από τις οποίες η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε, στην τελική φάση αξιολόγησης, τις τρεις (3) καλύτερες (με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί) δημιουργίες Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio) από μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και τις τέσσερις (4) από μαθητές/μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίστηκε όπως στην κατηγορία των μαθητών/μαθητριών της Μέσης Εκπαίδευσης δοθούν, λόγω ισοβαθμίας, τέσσερα (4) βραβεία, αντί τρία (3) βραβεία, όπως αυτό είχε καθοριστεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1. Οι βραβευθέντες θα τιμηθούν στην Ημερίδα με θέμα την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, από τις 08:30 μέχρι τις 13:00, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους και όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες, που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό για την αξιέπαινη προσπάθεια που κατέβαλαν και τα δημιουργικά αποτελέσματα της εργασίας τους, καθώς, επίσης, και τους/τις εκπαιδευτικούς για τη μαθησιακή διαδικασία που έχουν σχεδιάσει στο πλαίσιο του Έργου ATS2020. Σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στον διαγωνισμό θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα