Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου (ypp 5526, Αρ. Φακ. 4.17.36/53, ημερ. 8/5/2017), πληροφορείστε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνουν Σεμινάριο με θέμα «Critical thinking as a basis for democratic participation», στο πλαίσιο του Προγράμματος PESTALOZZI. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017, στη Λευκωσία. Η γλώσσα του Σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική.

Το Σεμινάριο έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν πρακτικές και να αναπτύξουν τεχνικές για ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης και της επιχειρηματολογίας, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των πολιτών σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία του 21ου αιώνα. Το Σεμινάριο θα αφορά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος και θα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, ενδεικτικά μαθήματα, συζητήσεις και παρακολούθηση διδασκαλίας.

Κύριοι στόχοι του Σεμιναρίου είναι να στηρίξει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να ενδυναμώνουν την κριτική σκέψη και την επιχειρηματολογία των μαθητών/τριών τους, να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και την οικοδόμηση βεβαιότητας βασισμένης σε εποικοδομητικά επιχειρήματα, καθώς και να εφαρμόζουν αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση και παροχή ανατροφοδότησης. Το Σεμινάριο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας δημοκρατικής, παιδαγωγούσας κοινότητας, η οποία -μέσω της συνεργασίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας- μπορεί να οδηγήσει αφενός στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και αφετέρου στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών.

Στο Σεμινάριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής είκοσι (20), συνολικά, εκπαιδευτικοί από τη Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση της Κύπρου, καθώς και δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ έχουν παρακολουθήσει προγράμματα PESTALOZZI του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, τα δύο τελευταία χρόνια.

Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο Σεμινάριο, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος PESTALOZZI του Συμβουλίου της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι τις 21 Ιουνίου 2017:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/Workshops/Critical-thinking-as-basis-for-democratic-participation-October-Cyprus.html

Στην ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να καταγράψει οπωσδήποτε το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του/της άμεσα προϊστάμενού του/της (π.χ. Διευθυντή του Σχολείου). Στη συνέχεια, ο/η άμεσα προϊστάμενος/η θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει (validate or refuse) την εν λόγω αίτηση, απαντώντας σε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που θα του αποσταλεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe – CoE), καθώς μόνο με τη διαδικασία αυτή προωθείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης. Περισσότερες πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί στη σχετική εγκύκλιο (ypp 5526, Αρ. Φακ. 4.17.36/53, ημερ. 08 Μαρτίου 2017).

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν για να λάβουν μέρος στο πιο πάνω Σεμινάριο, θα ανακοινωθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, και να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την επιτυχή συμμετοχή τους στο εν λόγω Σεμινάριο.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22402377 ή 22402345 ή 22402484, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Εγκύκλιος