Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη ΣΕΑΥΠ, τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, την Επίτροπο Ισότητας, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και την εταιρεία ΙΜΗ, διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Ισότητας για την Οικονομική Ανεξαρτησία μεταξύ ανδρών και γυναικών, με φορέα ανάθεσης το DG Justice European Commission (Αριθμός Πρόσκλησης JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7797).

Οι επιμορφωτικές δράσεις απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Αγωγή Υγείας στη Στ΄ τάξη Δημοτικού και θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις επαρχίες ως ακολούθως:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΦΟΣ Δευτέρα, 13/03/2017 ΑΙΘΟΥΣΑ Β ΤΟΥ Ε.Β.Ε. ΠΑΦΟΥ, Λεωφόρος Αθηνών 7 & Αλεξάνδρου Παπάγου, Τόλμη Court
ΛΕΜΕΣΟΣ Τρίτη, 14/03/2017 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AJAX, Γεωργίου Νεοφύτου και Δ. Νικολάου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τετάρτη, 15/03/2017 THE CLASSIC HOTEL, Ρηγαίνης 94
ΛΑΡΝΑΚΑ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Παρασκευή, 17/03/2017 LORDOS BEACH HOTEL, δρόμος Δεκέλειας

Οι επιμορφώσεις θα έχουν τη μορφή εργαστηρίου, κατά το οποίο θα παρουσιαστεί και θα δοθεί σχέδιο μαθήματος που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας. Οι επιμορφώσεις θα γίνουν μεταξύ των ωρών 10:00 και 13:00 και σε αυτές θα συμμετάσχει αριθμός διακόσιων εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων (75 στη Λευκωσία, 50 στη Λεμεσό, 50 στη Λάρνακα/Αμμόχωστο και 25 στην Πάφο). Σημειώνεται ότι άδεια για συμμετοχή στις επιμορφώσεις θα παραχωρείται για ένα/μια εκπαιδευτικό από κάθε σχολείο, με τη συγκατάθεση του/της διευθυντή/ντριας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 3 μέχρι τις 9 Μαρτίου 2017. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στις 10 Μαρτίου 2017 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy). Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22809527 και 22402367.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόσκληση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής