Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. Π.Ι.18.4.01 και ημερ. 10 Φεβρουαρίου 2017, επισυνάπτεται ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία.

Ανακοίνωση

Κατάλογος