Έχω οδηγία να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προχωρήσει στη συγγραφή Κειμένου Πολιτικής για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία, το οποίο επισυνάπτεται.

Το εν λόγω κείμενο θα αναρτηθεί:

  1. Στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (στον Σύνδεσμο «Ενημέρωση»),
  2. Στον Σύνδεσμο «Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στον Σύνδεσμο «Αγωγή Υγείας» της Δημοτικής Εκπαίδευσης και
  3. Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σύνδεσμος «Ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία»).

Παρακαλούμε για ενημέρωσή σας.

 

Εγκύκλιος

Επισυναπτόμενο