Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου ημερομηνίας 5.12.2016, σας ενημερώνουμε ότι:

α) η ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και στον Διαγωνισμό «Ιδεοδρόμιο» παρατείνεται μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου 2017.

β) η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για τα σχολεία όλων των επαρχιών, το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017, από τις 13.30 - 15.30, στο UCLan Cyprus, στη Λάρνακα.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής